HEAVY METAL ULTRA 2024 JUHEND

 1. Heavy Metal Ultra (HMU) on ultrajooks, mis toimub Keila Terviseradadel ja selle vahetus ümbruses 6,706 km pikkusel märgistatud ringil. Osalejate eesmärgiks on ringi läbimine 1-tunnise kontrollaja piires, ringide koguarv ei ole piiratud. Osaleda saavad kõik osavõtutasu tasunud vähemalt 18-aastased isikud (hiliseim sünnikuupäev 10.08.2006)
 2. HMU start antakse 10. augustil 2024 kell 10:00 Keila Terviseradade alguses oleva parkla juures. (Ehitajate tee 13, Keila). Stardivärava taha on märgitud maapinnale maha stardiala. Kõik startijad peavad stardi hetkel (täistunnil) viibima selles alas sees. Kes ei ole, see hiljem enam startida ei saa. Startima peab täpselt täistunnil.

Lähenevat starti markeeritakse järgnevalt:

– 3  minutit enne starti kõlab 3 vilet

– 2 minutit enne starti hakkab mängima muusika

– 1 minut enne starti kõlab 1 vile

Täistunnil toimuvat starti markeeritakse pasunaga.

 1. Esimese ringi finišivärav suletakse kell 11:00, iga järgneva ringi finišivärav suletakse igal järgneval täistunnil. Enne värava sulgemist ringi lõpetanud osalejad saavad õiguse startida uuel täistunnil uuele ringile juhul kui nad on stardi hetkeks jõudnud tähistatud stardialasse.
 2. Kell 11:00 ja nii edasi igal täistunnil toimub uus start. Uuele ringile pääsevad ainult stardihetkel stardialas olijad
 3. Enne iga täistundi ringi finišisse mittejõudnud ning enne iga täistunni järgse stardivärava sulgemist rajale mitteläinud osalejad loetakse katkestajateks. Võistluse lõpetaja on ainult see, kes viimasena läbib üksinda kogu ringi määrustepäraselt.
 4. Võistlusklasse on kaks – Mehed ja Naised. Kummaski võistlusklassis saab olla üks võitja, see on viimane kummagi klassi osaleja, kes on määrustepäraselt pääsenud uuele ringile ja selle ringi ka üksi vastavalt reeglitele läbib. Juhul kui viimased osalejad katkestavad koos või viimane osaleja ei läbi üksinda viimast ringi reeglite kohaselt, siis võitjat välja ei kuulutata. Välja ei jagata teist ja kolmandat kohta ja arvestust ei peeta eraldi vanuse, vaimse võimekuse, seksuaalse orientatsiooni, muusikamaitse ega muu taolisse arvestuses. Kõik osalejad saavad diplomi, vähemalt 7 ringi (46,9km) läbinud saavad spetsiaalse nö katkestaja medali.
 5. Võistluskeskuses asub joogi- ja toitlustuspunkt, kus kogu sündmuse toimumise vältel pakutakse spordijooki, vett, koolat, mineraalvett, teed, kohvi, banaani, rosinaid, pähkleid, kartulikrõpse, šokolaadi, leiba, soola, arbuusi. Sooja toitu pakutakse alates 5 tunni möödumisest kell 15:00.
 6. Stardimaterjale jagatakse võistluskeskuses reedel 09.augustil kell 17:00-20:00 ja võistluspäeva hommikul 8:00-9:45
 7. Ajavõtt toimub kiibiga mis on kinnitatud võistlusnumbri siseküljele. Stardi- ja finišivärvava läbimisel peab number olema kaamerale nähtavalt keha esiküljel.

  10. Osavõtutasud:
  – 2.01.2024 kuni 30.04.2024 – 66€
  – 1.05.2024 kuni 31.07.2024 – 78€
  – 31.07.2024 kuni 09.08.2024 – 90€

Olulised reeglid:

– peale startimist ei ole võistluskeskusesse tagasi lubatud minna
– igasugune kõrvaline abi väljaspool võistluskeskust on keelatud, sealhulgas ka osaleja saatmine joostes või rattaga.
– pimedal ajal on pealambi kasutamine kohustuslik
– HMU toimub vastavalt käesolevale juhendile
–  käesolevas juhendis käsitlemata küsimused ja probleemid lahendab kohtunike kogu koos  korraldajatega
– iga osaleja osaleb võistlusel omal riisikol.
– käesoleva juhendi mittetundmine ei vabasta osalejat sellega kaasnevatest kohustustest
– osalejate ja toetajate autode parkimine toimub võistluskeskuse kõrval parklas, võistluskeskusesse on võimalik puhkamise eesmärgil püstitada osalejate telke
– korraldajal on õigus vääramatu jõu või loodusstiihhia korral võistlus katkestada või ära jätta
–  palume kõigil osalejatel mitte risustada rada prahiga ning suhtuda ümbritsevasse loodusesse lugupidamisega
– osaleja, allkirjastades stardiprotokolli, kohustub täitma kõiki juhendis loetletud punkte

– osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle muudele võistlustele. Juhul kui osaleja loobub startimisest tervislikel põhjustel, siis kuni 9.08.2023 on arstitõendi esitamisel võimalik 50% registreerumistasust üle kanda järgmisesse aastasse.

– osalust on võimalik üle anda teisele osalejale. Ümberregistreerimine toimub kuni 6.08.2024. Ümberregistreerimiseks peab osalusest loobuja teatama sellest e-maili teel aadressile info@heavymetalultra.com, teatades e-kirjas ka uue osaleja nime ja kontaktandmed.

Registreerimine toimub https://heavymetalultra.com/ lehel. NB! Kui soovid registreerimise eest tasumiseks arvet, siis anna sellest veel enne vormi täitmist teada e-kirja teel aadressile info@haanjamatkad.ee, lisades kirjas info arve saaja kohta (juriidilise isiku puhul firma rekvisiidid)! Tagasiulatuvalt (peale osalustasu tasumist) korraldaja arvet ei väljasta!

Registreerimisankeeti on osalejal võimalik kirja panna 1 soovilaul (soovitavalt raskem rock vms.). Nende muusikapalade alusel koostatakse stardilaulude playlist mida hakatakse ette mängima registreerumisjärjekorras. Soovilaulud mängitakse ette vastavalt registreerumisankeedi täitmise järjekorrale alates kolmandast stardilaulust (esimene laul on fikseeritud korraldajate poolt ja teise laulu saab valida eelmise aasta võitja)

Enne starti ja peale finišeerumist soovime kõikidest osalejatest teha fotod koos sündmuse rekvisiitidega, hiljem  saadetakse tehtud pildid igale osalejale registreerumisankeedis olnud osaleja e-mailile.

HMU korraldajad:
Olle Rõuk, tel 514 8553, e-post info@heavymetalultra.com
Trailrun.ee, Ivar Tupp, tel 511 4179, e-post info@haanjamatkad.ee